Inwestycja w OZE w firmie INWESTOR SPÓŁKA JAWNA J.SOCHA M.SOCHA

Szanowni Państwo,

informujemy, że podpisaliśmy umowę o dofinansowanie i realizujemy  projekt pt. „Inwestycja w OZE w firmie INWESTOR SPÓŁKA JAWNA J.SOCHA M.SOCHA” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE
w przedsiębiorstwach.

Projekt dotyczy wprowadzenia w przedsiębiorstwie INWESTOR SPÓŁKA JAWNA J.SOCHA M.SOCHA nowej zdolności polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa o nowy potencjał jakim będzie produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, co przyczyni się do ograniczenia kosztów prowadzenia działalności, poprawę środowiska poprzez redukcję emisji pyłów i CO2, ponadto przyczyni się do wzrostu konkurencyjności oraz da niezależność i bezpieczeństwo energetyczne działalności.

Do głównych działań w projekcie będzie należał budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 49,92 kW. Projekt zakłada realizację 1 zadania - budowa instalacji fotowoltaicznej

Projekt realizuje wskaźniki: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie; Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych. Grupę docelową projektu stanowi przedsiębiorstwo Wnioskodawcy, firma INWESTOR SPÓŁKA JAWNA J.SOCHA M.SOCHA

Planowane efekty:

W efekcie realizacji projektu powstanie instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy 49,92 kW, co przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa o nowy potencjał jakim będzie produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, ograniczenia kosztów prowadzenia działalności, poprawę środowiska poprzez redukcję emisji pyłów i CO2 oraz wzrostu konkurencyjności oraz da niezależność i bezpieczeństwo energetyczne działalności.

 

Całkowita wartość projektu wynosi:  166 050,00 PLN
Współfinansowanie UE w kwocie:  87 750,00 PLN

Galeria

AktualnościPrzeczytaj wszystkie aktualności

Newsletter

Chcesz dowiadywać się o naszych promocjach?
Zapisz się do naszego newslettera.

Osiedle wyżynna NOWA INWESTYCJA
wyzynna.pl
Osiedle wyżynna