unable to write file ./cache/wrt66957c67c41d93.70076794 (Lokalizacja: /www/inwestorlublin_www/www/_core/zewnetrzne/Smarty-3.1.12/libs/sysplugins/smarty_internal_write_file.php, linia 44)
ŚCIEŻKA UZYSKANIA WYJĄTKU:
/www/inwestorlublin_www/www/index.php, linia: 7 --> Dyspozytor->__construct("", "1", "default", "")
/www/inwestorlublin_www/www/_core/dyspozytory/class.Dyspozytor.php, linia: 26 --> Dyspozytor->przekierujDoKontrolera("default", "")
/www/inwestorlublin_www/www/_core/dyspozytory/class.Dyspozytor.php, linia: 401 --> Moduly\KontrolerWykonawcy->lista()
/www/inwestorlublin_www/www/inwestor_220714/moduly/Wykonawcy/kontrolery/class.KontrolerWykonawcy.php, linia: 20 --> KontrolerFrontend->pobierzBoksyPrzypisaneDoModulu("115")
/www/inwestorlublin_www/www/inwestor_220714/kontrolery/class.KontrolerFrontend.php, linia: 96 --> Moduly\KontrolerBoksAktualnosci->generujBoks()
/www/inwestorlublin_www/www/inwestor_220714/moduly/BoksAktualnosci/kontrolery/class.KontrolerBoksAktualnosci.php, linia: 40 --> Widok->generujSzablonZCache("Array", "/skins/default/moduly/BoksAktualnosci/szablony/boks.tpl", "300")
/www/inwestorlublin_www/www/_core/widoki/class.Widok.php, linia: 228 --> Smarty_Internal_TemplateBase->fetch("inwestor_220714//skins/default/moduly/BoksAktualnosci/szablony/boks.tpl", "300")
/www/inwestorlublin_www/www/_core/zewnetrzne/Smarty-3.1.12/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php, linia: 259 --> Smarty_Internal_Template->writeCachedContent("

Aktualności

Inwestycja w OZE w firmie INWESTOR SPÓŁKA JAWNA J.SOCHA M.SOCHA

Szanowni Państwo, informujemy, że podpisaliśmy umowę o dofinansowanie i realizujemy  projekt pt. „Inwestycja w OZE w firmie INWESTOR...

Dowiedz się więcej... 28/11/2021


Przeczytaj wszystkie aktualności
")
/www/inwestorlublin_www/www/_core/zewnetrzne/Smarty-3.1.12/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php, linia: 230 --> Smarty_Template_Cached->write(Smarty_Internal_Template, "decodeProperties(array ( 'file_dependency' => array ( '7b905de52e4c20a89dcafb9d4644270766bf1455' => array ( 0 => 'inwestor_220714/skins/default/moduly/BoksAktualnosci/szablony/boks.tpl', 1 => 1406287881, 2 => 'file', ), ), 'nocache_hash' => '190718267553d24c112f86c5-49435283', 'version' => 'Smarty-3.1.12', 'unifunc' => 'content_66957c67c408b4_40616104', 'has_nocache_code' => false, 'cache_lifetime' => 60, ),true); /*/%%SmartyHeaderCode%%*/?>

AktualnościPrzeczytaj wszystkie aktualności
")
/www/inwestorlublin_www/www/_core/zewnetrzne/Smarty-3.1.12/libs/sysplugins/smarty_cacheresource.php, linia: 367 --> Smarty_Internal_CacheResource_File->writeCachedContent(Smarty_Internal_Template, "decodeProperties(array ( 'file_dependency' => array ( '7b905de52e4c20a89dcafb9d4644270766bf1455' => array ( 0 => 'inwestor_220714/skins/default/moduly/BoksAktualnosci/szablony/boks.tpl', 1 => 1406287881, 2 => 'file', ), ), 'nocache_hash' => '190718267553d24c112f86c5-49435283', 'version' => 'Smarty-3.1.12', 'unifunc' => 'content_66957c67c408b4_40616104', 'has_nocache_code' => false, 'cache_lifetime' => 60, ),true); /*/%%SmartyHeaderCode%%*/?>

AktualnościPrzeczytaj wszystkie aktualności
")
/www/inwestorlublin_www/www/_core/zewnetrzne/Smarty-3.1.12/libs/sysplugins/smarty_internal_cacheresource_file.php, linia: 102 --> Smarty_Internal_Write_File::writeFile("./cache/300^7b905de52e4c20a89dcafb9d4644270766bf1455.boks.tpl.php", "decodeProperties(array ( 'file_dependency' => array ( '7b905de52e4c20a89dcafb9d4644270766bf1455' => array ( 0 => 'inwestor_220714/skins/default/moduly/BoksAktualnosci/szablony/boks.tpl', 1 => 1406287881, 2 => 'file', ), ), 'nocache_hash' => '190718267553d24c112f86c5-49435283', 'version' => 'Smarty-3.1.12', 'unifunc' => 'content_66957c67c408b4_40616104', 'has_nocache_code' => false, 'cache_lifetime' => 60, ),true); /*/%%SmartyHeaderCode%%*/?>

AktualnościPrzeczytaj wszystkie aktualności
", Smarty)